Fassaaditööd

OÜ Kulden Grupp on fassaaditöödega tegelenud aastast 1999. Meile on oluline Kliendi ja ka ettevõtte rahulolu selle saavutamiseks kasutame oma töös tootja tehasepoolseid tehnoloogiaid, kõrgkvaliteedilisi sertifitseeritud materjale ja oskustega tööjõudu, mis tahab fassadi kestvuse ning ilusa väljanägemise.

Tegeleme järgmiste fassaaditöödega:

  1. Fassaadide soojustamine
  2. Fassaadide värvimine
  3. Fassaadide renoveerimine

Fassaadide lisasoojustamine on suur investeering, mille teostamine ning planeerimine tuleb väga hoolikalt läbi mõelda, et tehtav investeering tasuks ennast ära. Kui fassaaditööd planeeritakse halvasti või kui selle teostamisel tehakse vigu, võib investeering muutuda koormavaks kuluallikaks, kuna üldjuhul maksab valesti teostatud fassaadi renoveerimine rohkem kui algusest peale korrektselt teostatud töö.

Valdav osa hoone soojuskaost on tingitud soojusülekandest läbi fassaadi. Hoone soojusenergia kulu tuleb pidevalt jälgida. Hoone või hooneosade soojuskao vähendamisel kulub majas vähem energiat, mis omakorda aitab luua kõigi jaoks meeldivama elukeskkonna ja säästab kulutusi küttele.
Fassaadi soojustamine mineraalvillast või vahtplastist materjalidega suurendab oluliselt majade soojapidavust. Hoone hilisem krohvimine parandab vanemate majade välisilmet. Levinud on selliste lahenduste kasutamine ka uute majade soojustamiseks ja viimistlemiseks.

Soojustatava fassaadi sobivaks aluspinnaks on mineraalsed, puhtad, siledad ja kuivad seinad. Näiteks betoon, tellis, gaasbetoon, tsementkiudplaat, Fibo müür jm. Selliste aluspindade puhul kasutatakse isolatsiooniplaatide kinnitamiseks liimkinnitust. Levinumad soojustusplaadid on:

1. Vahtplast
2. Mineraalvill

Eelnevalt puhastatakse aluspind, vajadusel krunditakse ning kinnitatakse kõik fassaadi külge käivad detailid. Soojustusplaadid liimitakse aluspinna külge mineraalse liimpahtliga, lisatakse taldriktüüblid, armeeritakse liimpahtli ja klaaskiudvõrguga ning viimistletakse kas polümeerse või värvkattega kaetud mineraalse õhekrohviga.

Fassaad peab olema vastupidav, tugev, tulekindel, hea soojusjuhtivusega ning vajaliku heliisolatsioonivõimega. Tööde tegemisel arvestame hoone asukoha, kasutusviisi ja korruste arvuga. Seetõttu tuleks fassaaditööd tellida kogemustega ettevõttelt. Oleme fassaaditöödega tegelenud pikki aastaid seega usaldage meie kogemust!

TEHTUD FASSAADITÖID

Pin It on Pinterest

Share This