Üldehitustööd

Aastatega kogunenud kogemused võimaldavad pakkuda professionaalset nõu paigaldavate materjalide valimisel tulenevateke küsimustele. Töötajatel on erialased teadmised ja aastate jooksul omandatud praktilised kogemused, mis võimaldab teha kvaliteetset ja laitmatut tööd . Töö teostamisel lähtume materjali tootja nõuetest, et saavutada parim tulemus.

Üldehitustööd eraldi teenustena

1. Elamu ehitus
2. Fassaaditööd
3. Katusetööd

Saavutamaks edukas koostöö üldehitustöödel

1. Kaalume kõiki tellija soove ja taotlusi, mis puudutav objekti tehnilisi omadusi
2. Kompromisside leidmine tekkida võivatele probleemidele
3. Hoiame kinni tähtaegadest ja eelarvest
4. Pidev suhtlemine kliendiga

TEHTUD ÜLDEHITUSTÖÖD

Pin It on Pinterest

Share This